Je browser is erg verouderd en bevat mogelijk beveiligingslekken. Upgrade je browser om de Programic website te tonen.

Wat owned een Product Owner?

Wat owned een Product Owner?

Leestijd 3 minuten
Niels Walraven
Niels Walraven
Strateeg bij Programic

Onze Product Owner Dennis Kleinbussink maakt softwareontwikkeling toegankelijk voor klanten. Het team van Programic bouwt namelijk complexe softwareoplossingen waarin we (werk)processen van een bedrijf automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan een verhuisbedrijf dat het taxatierapport van een verhuizing wil automatiseren met een mobiele applicatie. Zo’n applicatie wordt al snel complex door de hoeveelheid medewerkers, en dus werkprocessen, die betrokken zijn bij zo’n taxatie. Hoe bouw je nu de beste oplossing? Dennis kan jou daar een goed antwoord op geven.

Wat doet een Product Owner?

Om een automatisering tot een succes te maken hebben wij een geheel eigen werkwijze ontwikkeld. Zo’n werkwijze brengt zichzelf nog niet ten uitvoer, daarvoor zijn er dus Product Owners. Het belangrijkste doel van de Product Owner is om een project naar de wensen van een klant op te leveren binnen de planning en het budget. Om dat voor elkaar te krijgen zijn wij veel bezig met het afstemmen van verwachtingen tussen de klant en het ontwikkelteam.

Hoe helpt een Product Owner onze klanten?

Wij zien vaak dat de ideeën van een klant in hoofdlijnen wel duidelijk zijn. Een belangrijke taak van ons is dan om de vertaalslag te maken van ideeën naar software. Deze vertaalslag maken we tijdens de Conceptfase, een van de belangrijkste fases uit onze werkwijze. De Product Owner organiseert verschillende workshops met de klant om samen met het ontwikkelteam een blauwdruk te maken van de software. Zo’n blauwdruk bestaat onder andere uit schetsen en prototypes die volgens de MVP-gedachte worden ontwikkeld.

Wat is de MVP-gedachte?

Onze werkwijze adapteert de filosofie van de - vast veel gehoorde term - 'MVP-gedachte' en combineert deze met onze eigen ervaringen. MVP staat voor Minimum Viable Product. Ofwel: een Minimaal Werkbaar Product. Dit is de allerkleinste en meest minimale oplossing die de belangrijkste vraag beantwoordt: Waar heeft de eindgebruiker/klant behoefte aan?

De theorie achter de MVP-gedachte is dus niet erg ingewikkeld. De uitvoering daarentegen brengt zeker uitdagingen met zich mee. Door ieders enthousiasme (ook die van ons) en het ontdekken van alle technische mogelijkheden komen er vaak nieuwe ideeën op tafel. De uitdaging voor de Product Owner is om de essentie van de software niet uit het oog te verliezen en te sturen op de uitgangspunten van een MVP.

De 3 belangrijkste uitgangspunten van een MVP

Snel en efficiënt ondernemen betekent de MVP testen in de praktijk

Om echt stappen te kunnen maken houden wij de software klein en concreet. Op deze manier kunnen wij de MVP sneller testen bij de eindgebruiker. Zijn er dan aanpassingen? Geen probleem, deze kunnen wij makkelijk doorvoeren.

De MVP is niet complex maar juist eenvoudig

Wanneer er een verkeerde weg is ingeslagen tijdens het bouwen van software dan is het moeilijk om alle keuzes ongedaan te maken. In het geval van een (té) complex systeem kan dat kunnen betekenen dat meerdere onderdelen van de software niet meer bruikbaar zijn. Een MVP houdt, zeker in het begin, ruimte open voor andere opties.

Een MVP is een compleet en werkend product

Hiermee bedoelen wij dat de MVP ná oplevering al gebruikt kan worden door de eindgebruiker. Het moet de belangrijkste taken dus al goed uitvoeren.

Ode aan de Product Owner

De Product Owner maakt softwareontwikkeling toegankelijk voor onze klanten. Hij zorgt dat een project wordt gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde kaders. Om de verwachtingen van klanten en het ontwikkelteam goed af te stemmen is hij bewust bezig met de MVP-gedachte. Je kan oneindig automatiseren tot in ieder detail, maar dat wil niet zeggen dat het uiteindelijk efficiënter is. Met onze werkwijze en deskundige teams bouwen wij software dat onze klanten écht helpt!