Je browser is erg verouderd en bevat mogelijk beveiligingslekken. Upgrade je browser om de Programic website te tonen.

Bestaande software verbeteren

Hoe bouw je goede software?

Stap 1
Design sprint

De design sprint is een stapsgewijs proces van een aantal dagen, dat elk team of elke organisatie kan toepassen. Het is een tijdsgebonden, pragmatische en oplossingsgerichte workshop. Tijdens deze sessie komt het team tot tastbare prototypen en voorstellen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken in de organisatie.

Onderzoek het probleem

Aan het begin van de sprint wordt het langetermijndoel gepresenteerd. Daarin geef je antwoord op de volgende vragen: Waarom doen we dit project? Waar willen we als organisatie over een jaar of over vijf jaar staan? Wat zijn de obstakels om dat doel te bereiken? En: welke problemen moeten we oplossen? Als doelstellingen en problemen helder zijn, worden de aannames en voorziene obstakels omgezet in sprintvragen.

Oplossing en besluitvorming

Deze stap staat in het teken van keuzes maken. Aan de hand van de schetsen uit stap 1 kiest het team welke ideeën de beste oplossing bieden voor het probleem. Daarna maken we gezamenlijk een storyboard waarin we bepalen hoe de oplossing moet gaan werken. Dit vormt de basis van het prototype in de volgende stap.

Prototype

Aan de hand van het storyboard bouwen we een interactive prototype. Een goed prototype hoeft overigens niet perfect te zijn, maar is wel realistisch genoeg om 'het testpanel' in de volgende stap een contextuele ervaring te bieden.

Usability tests

Aan de hand van het prototype worden de gebruiker vragen gesteld en worden bepaalde taken uitgevoerd. Op deze manier simuleren we een echte ervaring waar ook relevante feedback uit voortkomt. Deze feedback leidt vaak tot voortschrijdende inzichten en kennis; het ultieme doel van de design sprint is bereikt.

Stap 2
Sprint 0

Tijdens sprint 0 gaan we de ontwikkeling in kaart brengen. Het prototype wordt gepresenteerd aan het development team, waarna er epics en user stories worden opgesteld. Op basis daarvan wordt er een ureninschatting gemaakt en een roadmap met benodigde sprints. Al onze ideeën zullen we presenteren in een uitgebreid development plan incl. sprintprijs, doorlooptijd en benodigd ontwikkelbudget.

Stap 3
Development

Tijdens de ontwikkelfase gebruikt Programic de scrum methodiek om de applicatie te ontwikkelen. We werken met een multidisciplinair team dat in korte sprints, van 1 à 2 weken, werkende softwarecomponenten oplevert.

Product backlog refinement

Bij de product backlog refinement wordt er detaillering, tijdsinschatting en structuur toegevoegd aan de user stories van de aankomende 2 à 3 sprints. Ook bepalen we de acceptatiecriteria per user story (definition of done) die later gecheckt wordt tijdens het acceptatiemoment.

Sprint planning

Het ontwikkelteam en de designer stelt op basis van haar capaciteit vast welke user stories ze gaan oppakken. Vervolgens formuleert het scrum team gezamenlijk een definitief sprintdoel dat een duidelijk antwoord geeft op de vraag: "Wat moet er af zijn aan het eind van de sprint?" Alles helder? Dan kan de sprint worden gestart.

Visual design

De designer werkt 2 à 3 sprints vooruit om de schermen en functionaliteiten uit het prototype uit te werken tot ware Picasso’s. Bij het visual design draait alles om de esthetische aantrekkingskracht. Denk aan; accessibility, illustraties, fotografie, typografie, ruimte, lay-outs en kleur.

Development

Het ontwikkelteam gaat bezig met het ontwikkelen van de user stories uit de sprint backlog. Dit team bestaat uit frontend developers, backend developers en een lead developer die het overzicht bewaakt.

Testen

Nadat een user story is ontwikkeld, testen we de code op +/- 500 geautomatiseerde coding standaarden en bugs. Er wordt automatisch een testomgeving opgezet, waarop de user story functioneel kan worden getest.

Acceptatiemoment

Zijn alle user stories uit de release backlog ontwikkeld? Dan wordt er een acceptatieomgeving opgezet. Je krijgt toegang tot deze omgeving om te kijken of de applicatie voldoet aan de acceptatiecriteria. Alles in orde? Dan releasen we de applicatie en kan de implementatie beginnen.

Stap 4
Oplevering

Hosting

Aan de hand van de benodigde resources zetten we een passende hosting omgeving op. Ons advies is om bij een bedrijfskritische applicatie te kiezen voor een redundant hosting cluster, waarbij onderdelen dubbel zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid te verhogen. Ook gaan we bezig met het instellen van de backup procedure en wordt de applicatie aangesloten op ons monitoring systeem.

Implementatie

Onze implementatieconsultants begeleiden je bij de digitalisering van jouw organisatie. Vanuit een coachende rol helpen zij bij het implementeren van de applicatie en het tot stand brengen van de gewenste verandering. Wij geloven dat kennisdeling en openheid draagvlak creëren bij eindgebruikers. Waarom, wat, wie, wanneer en hoe moet er worden veranderd? Dit vraagt om een doordacht, duidelijk en uitvoerbaar plan.

Onderhoud en support

Na oplevering van de applicatie stellen wij samen met de klant een SLA (Service Level Agreement) op. Hierin staan alle afspraken over de mate van onderhoud en support die wij leveren. Zo blijven wij jou ondersteunen en houden wij de software in topconditie.

Optimalisatie en doorontwikkeling

Technische innovaties en de verwachtingen van eindgebruikers veranderen in een rap tempo. Door je software te blijven innoveren via monitoring en feedback van gebruikers, blijf je in de race en blijft jouw oplossing optimaal presteren.

Bram van Dam
Bram van Dam
Business Developer bij Programic

Klaar voor de start? Kom vrijblijvend in contact en ik vertel je alle ins en outs.